Hosting

Komunikaty błędów w programach Outlook, Outlook Express i Windows Live

W przypadku produktu firmy Microsoft, producent przygotował specjalne komunikaty błędów, których budowa jest analogiczna (oparta na schemacie), pozwalające poznać więcej informacji o danym błędzie. Krótki opis błędu zazwyczaj w języku, który wybraliśmy podczas instalacji oprogramowania, a także charakterystyczny numer błędu, np. 0x800CCC0D.

Posiadając opis błędu oraz jego numer, możemy dowiedzieć się więcej o przyczynie występowania komunikatu. W tym celu posługujemy się stroną www.support.microsoft.com lub wyszukiwarką Google, gdzie zazwyczaj samo wpisanie numeru błędu, pozwoli nam na odszukanie najlepszych rozwiązań, z krótkim opisem krok po kroku co należy zrobić.

Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych numerów błędów, jakie można spotkać korzystając z zewnętrznych aplikacji do obsługi poczty internetowej (np. Outlook).
0x800ccc0e, 0x800CCC19: blokada portu poczty przychodzącej i wychodzącej.
Rozwiązanie: sprawdzić zabezpieczenia Firewall lub wyłączyć dla testu program antywirusowy. Jeśli rozwiązanie nie przyniesie efektu, sprawdź konfigurację konta pocztowego.
0x8004210B0x80042109: Brak połączenia z sererem poczty wychdzącej SMTP.
Rozwiązanie: zmiana portu poczty wychodzącej SMTP z 25 na 587 lub ponowna konfiguracja skrzynki w programie pocztowym.
0x800CCC18: połączenie przy pomocy bezpiecznego uwierzytelniania hasła.
Rozwiązanie: wyłączyć bezpieczne uwierzytelnianie hasła. Nie należy mylić funkcji uwierzytelniania hasła z funkcją „Uwierzytelnianie serwera poczty wychodzącej (SMTP)” – są to dwa różne zagadnienia. Opcja dotycząca uwierzytelniania hasła powinna być wyłączona.
0x800CCC0E: zablokowane porty pocztowe, np. internet publiczny w hotelach, restauracjach itp.
Rozwiązanie: skorzystanie ze strony Webmaila – https://poczta.serwerplus.pl, która umożliwia odbiór poczty z dowolnego urządzenia z dowolnej lokalizacji.
0x800CCC7D: Jednoczesne użycie zabezpieczonego protokołu SSL i portu poczty wychodzącej SMTP – 25, który służy do połączeń bez SSL.
Rozwiązanie: Zmiana portu z 25 na 587 lub wyłączenie szyfrowania SSL i pozostawienie portu 25 dla SMTP.
0x800CCC0D, 0x800CCC0E: nie można ustanowić połączenia z serwerem w serwerplus.pl.
Rozwiązanie: Sprawdź konfigurację zabezpieczeń Firewall, programu antywirusowego lub lokalnych zabezpieczeń na komputerze.

0x8004210A: Operacja przekroczyła limit czasu w trakcie oczekiwania na odpowiedź od serwera odbierającego.
Rozwiązanie: Sugerujemy wyłączyć dla testu oprogramowanie antywirusowe.

0x800C0133: Najczęściej problem dotyczy obsługi skrzynki odbiorczej, plik może być uszkodzony lub na dysku brakuje miejsca do wykonania operacji.
Rozwiązanie: Skasowanie części wiadomości z folderu skrzynki odbiorczej.

0x800CCC79: Relay access denied, odrzucenie odbiorcy wiadomości.
Rozwiązanie: W konfiguracji konta e-mail włącz/zaznacz opcję uwierzytelnianie serwera poczty wychodzącej SMTP – ten serwer wymaga uwierzytelnienia.

0x8004060C: Odbieranie zgłosiło błąd, przepełnienie pliku .pst
Rozwiązanie: Instalacja Service Pack dla Windows XP lub kontakt z firmą Microsoft.
0x800CCC15: Błąd pocłączenia z serwerem, uszkodzenie pliku konfiguracyjnego.
Rozwiązanie: Usunięcie i dodanie konta e-mail na nowo w programie pocztowym.

ZAUFALI NAM