Narzędzia

Aby zmienić hasło do konta pocztowego należy:

  • Zalogować się do panelu https://admin.serwerplus.pl/, który umożliwia zarządzanie serwerem.
  • Przejść do zakładki Usługi/Poczta i w menu rozwijanym wybrać domenę, w której utworzona jest skrzynka, dla której chcemy zmienić hasło. To spowoduje wyświetlenie listy skrzynek pocztowych w wybranej domenie.
  • Klikniąć na wybraną skrzynkę, spowoduje to wyświetlenie formularza edycji konta. W formularzu można dokonać zmiany hasła, wpisując je dwukrotnie. Z tego poziomu możemy również dokonać zmiany pozostałych parametrów, takich jak przekierowanie poczty przychodzącej, autoresponder itp.

ZAUFALI NAM